zahra

zahra4040

عشق از جنس باران است ، کثیفش نکنید …
.

۲۵ تیر 1397
3K
۲۵ تیر 1397
3K
معلم هنگ کرده ازجواب دادنش😃

معلم هنگ کرده ازجواب دادنش😃

۲۵ تیر 1397
7K
۲۵ تیر 1397
4K
دقیقا

دقیقا

۴ تیر 1397
2K
۴ تیر 1397
3K
۴ تیر 1397
3K
۴ تیر 1397
7K
مراقب باشیم

مراقب باشیم

۴ تیر 1397
2K
حقیقته

حقیقته

۴ تیر 1397
2K
۳۱ اردیبهشت 1397
1K
ماه پربرکت مبارک نماز وروزه هاتون قبول

ماه پربرکت مبارک نماز وروزه هاتون قبول

۳۱ اردیبهشت 1397
2K
۳۱ اردیبهشت 1397
2K
۳۱ اردیبهشت 1397
2K
۳۱ اردیبهشت 1397
6K
۳۱ اردیبهشت 1397
4K
۳۱ اردیبهشت 1397
4K
لُکنت ، فقط از کارماندنِ زبان نیست چشم ها هم گاهی روی یک چهره گیر می کنند...

لُکنت ، فقط از کارماندنِ زبان نیست چشم ها هم گاهی روی یک چهره گیر می کنند...

۲۷ اردیبهشت 1397
8K
➕‏افرادی که زود از کوره در می‌روند ، معمولا اشخاص با انصاف و عادلی هستند ولی چون به جزئیات بسیار دقت می‌کنند و همچنین حافظه خوبی دارند ، با کمترین ناهماهنگی، بهم می‌ریزند .

➕‏افرادی که زود از کوره در می‌روند ، معمولا اشخاص با انصاف و عادلی هستند ولی چون به جزئیات بسیار دقت می‌کنند و همچنین حافظه خوبی دارند ، با کمترین ناهماهنگی، بهم می‌ریزند .

۲۶ اردیبهشت 1397
5K
۲۵ اردیبهشت 1397
6K