#ایران_بدون_اینترنت_نمیخوایم😞

#ایران_بدون_اینترنت_نمیخوایم😞

۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
2K
حوصلم سررفت😭

حوصلم سررفت😭

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
5K
📝 زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند ...

📝 زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است. آن را بالا می‌کشید، انگشت شستتان بیرون می زند؛ آن را پایین می‌کشید شانه‌هایتان از سرما می لرزد... آدم های وسواسی، مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند ولی‌ آدم‌های شاد زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و ...

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K