۲۳ آذر 1398
118
خیلی خوشگل نبود... یه صورت معمولی داشت، با چشمای معمولی و مهربون. اما؛ اما قشنگ می خندید... انقد قشنگ می خندید که آدم احساس می کرد هیچکس تو دنیا مثل اون بلد نیست بخنده! راستش ...

خیلی خوشگل نبود... یه صورت معمولی داشت، با چشمای معمولی و مهربون. اما؛ اما قشنگ می خندید... انقد قشنگ می خندید که آدم احساس می کرد هیچکس تو دنیا مثل اون بلد نیست بخنده! راستش همه کار کردم که به دستش بیارم... چند سالی هم بودیم با هم. دروغ چرا! ...

۲۱ آذر 1398
56K
۲۱ آذر 1398
113
۴ آذر 1398
116
۲۷ آبان 1398
111
۲۲ آبان 1398
106
۱۹ آبان 1398
107
۱۴ آبان 1398
107
۱۰ آبان 1398
106
من ب تنهایی نفرین شده ام😪😒

من ب تنهایی نفرین شده ام😪😒

۱۰ آبان 1398
109
۶ آبان 1398
109
۶ آبان 1398
106
۳ آبان 1398
106
۲۵ مهر 1398
138
۲۳ مهر 1398
107
۲۱ مهر 1398
107
۱۹ مهر 1398
110
۱۹ مهر 1398
113
ب افتخوار اگاسه ها💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 😍 #جینیونگ

ب افتخوار اگاسه ها💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 😍 #جینیونگ

۱۹ مهر 1398
116
۱۸ مهر 1398
106