❈zαĦяα❈

zahrapershian

آتش#عشق پس از#مرگ نگردد خاموش ؛
این #چراغی است کزین خانه به آن خانه برند ...
#حافظ

پیشاپیــش عیدتــون مبارک🌸🍃🌸🍃🌸 #عکاس خودم انشاءالله بعداز سفر محبتتون جبران میکنم

پیشاپیــش عیدتــون مبارک🌸🍃🌸🍃🌸 #عکاس خودم انشاءالله بعداز سفر محبتتون جبران میکنم

2 روز پیش
3K
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

7 روز پیش
20K
7 روز پیش
20K
7 روز پیش
20K
7 روز پیش
18K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
از ماه لکه ای بر پنجره مانده است از تمام آب های جهان قطره ای بر گونه ی تو و مرزها آن قدر نقاشی خدا را خط خطی کردند که خون خشک شده، دیگر نام ...

از ماه لکه ای بر پنجره مانده است از تمام آب های جهان قطره ای بر گونه ی تو و مرزها آن قدر نقاشی خدا را خط خطی کردند که خون خشک شده، دیگر نام یک رنگ است از فیل ها گردن بندی بر گردن های مان و از نهنگ ...

1 هفته پیش
5K
از گفت و گو با درختان قدیمی به غمگینی بر می گردم از گفت و گو با ولگردها و گفت و گوی مبهم با دختران سرتراشیده گناهی اگر هست باید که تقسیم شود که زندگی ...

از گفت و گو با درختان قدیمی به غمگینی بر می گردم از گفت و گو با ولگردها و گفت و گوی مبهم با دختران سرتراشیده گناهی اگر هست باید که تقسیم شود که زندگی به خاطر کسی عوض نمی کند رسم اش را و من که در شنیدن بعضی ...

1 هفته پیش
4K
و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست! من مرده گان بیشماری رادیده ام که راه میرفتند حرف می زدند سیگار میکشیدند و خیس ازباران انتظاروتنهایی رادرک میکردند ... #حسین_پناهی

و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست! من مرده گان بیشماری رادیده ام که راه میرفتند حرف می زدند سیگار میکشیدند و خیس ازباران انتظاروتنهایی رادرک میکردند ... #حسین_پناهی

1 هفته پیش
4K
جنبشِ شاخه‌یی از جنگلی خبر می‌دهد و رقصِ لرزانِ شمعی ناتوان از سنگینیِ پابرجای هزاران جارِ خاموش، در خاموشی نشسته‌ام خسته‌ام / درهم‌شکسته‌ام من / دل‌بسته‌ام. #احمد_شاملو

جنبشِ شاخه‌یی از جنگلی خبر می‌دهد و رقصِ لرزانِ شمعی ناتوان از سنگینیِ پابرجای هزاران جارِ خاموش، در خاموشی نشسته‌ام خسته‌ام / درهم‌شکسته‌ام من / دل‌بسته‌ام. #احمد_شاملو

1 هفته پیش
4K
دلم میخواست های من زیادند ! بلندند ... طولانیند ؛ اما مهم ترین دلم میخواست ها اینست که انسان باشم ... انسان بمانم ! انسان محشور شوم چقدر وقت کم است ، تا وقت دارم ...

دلم میخواست های من زیادند ! بلندند ... طولانیند ؛ اما مهم ترین دلم میخواست ها اینست که انسان باشم ... انسان بمانم ! انسان محشور شوم چقدر وقت کم است ، تا وقت دارم باید مهرورزی کنم ... به همین چند نفر که از تمام مردم دنیا با من ...

1 هفته پیش
3K
چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه ...

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟ یکی را دوستش داری که او دنبال غیر از توست کجا دیدی جهانی را ...

1 هفته پیش
4K
زندگی شوق رسیدن به همان فردایست ، که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی . . . ظرف امروز پر از بودن توست. . . زندگی را دریاب !

زندگی شوق رسیدن به همان فردایست ، که نخواهد آمد ! تو نه در دیروزی ، و نه در فردایی . . . ظرف امروز پر از بودن توست. . . زندگی را دریاب !

1 هفته پیش
3K