🌍 ♥

🌍 ♥

۳ هفته پیش
2K
💜🍃

💜🍃

۳ هفته پیش
3K
👑🚫♥🍃

👑🚫♥🍃

۳ هفته پیش
3K
به احترام خودت💪

به احترام خودت💪

۳ هفته پیش
3K
#شانس

#شانس

۳ هفته پیش
3K
👌👍

👌👍

۳ هفته پیش
3K
💖

💖

۳ هفته پیش
3K
من متنفر بودن از آدمآ رو بلد نیستم..💣👑 فقد یهو برآم بی اهمیت میشن..^^🌈 #مغرورباش (تو به هیچگی جز خودت نیازی نداری!)♥🍃

من متنفر بودن از آدمآ رو بلد نیستم..💣👑 فقد یهو برآم بی اهمیت میشن..^^🌈 #مغرورباش (تو به هیچگی جز خودت نیازی نداری!)♥🍃

۴ هفته پیش
5K
دلت که گرفته باش شلوغترین مکانها، تنهایی ات رابه رُخت می کشندو شادترین روزها، برای توغمگین ترینست مدتها طول میکشدتا خاک بگیردخاطره های رنگارنگ اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها ...

دلت که گرفته باش شلوغترین مکانها، تنهایی ات رابه رُخت می کشندو شادترین روزها، برای توغمگین ترینست مدتها طول میکشدتا خاک بگیردخاطره های رنگارنگ اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها را می گیرد میشودمثل روز ِاول!

۲۹ مرداد 1398
5K
❤🍃

❤🍃

۲۹ مرداد 1398
3K
دلت که گرفته باش شلوغترین مکانها، تنهایی ات رابه رُخت می کشندو شادترین روزها، برای توغمگین ترینست مدتها طول میکشدتا خاک بگیردخاطره های رنگارنگ اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها ...

دلت که گرفته باش شلوغترین مکانها، تنهایی ات رابه رُخت می کشندو شادترین روزها، برای توغمگین ترینست مدتها طول میکشدتا خاک بگیردخاطره های رنگارنگ اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها را می گیرد میشودمثل روز ِاول!

۲۷ مرداد 1398
6K
💜

💜

۲۵ مرداد 1398
4K
❤

۲۳ مرداد 1398
4K
#مهم نیست

#مهم نیست

۲۸ تیر 1398
5K
#حال بهتری خواهیم داشت

#حال بهتری خواهیم داشت

۲۲ تیر 1398
5K
#بعضی آدم ها

#بعضی آدم ها

۲۲ تیر 1398
5K
💫💫💫💫💫

💫💫💫💫💫

۲۲ تیر 1398
5K
#زندگی

#زندگی

۲۲ تیر 1398
5K
#خودت باش

#خودت باش

۲۲ تیر 1398
7K
#راضیم #مدیونم #ممنونم

#راضیم #مدیونم #ممنونم

۲۲ تیر 1398
5K