#قدیما ❤

#قدیما ❤

۵ روز پیش
3K
چنی چاوت ریینه وخوه ت نیه زانی... چنی شیوه ت شیرینه وخوه ت نیه زانی..تووه دس کس نکشتیده چویل مه س.. بژانگت هاوه خوینه و خوه ت نیه زانی...

چنی چاوت ریینه وخوه ت نیه زانی... چنی شیوه ت شیرینه وخوه ت نیه زانی..تووه دس کس نکشتیده چویل مه س.. بژانگت هاوه خوینه و خوه ت نیه زانی...

۶ روز پیش
2K
👌

👌

۱ هفته پیش
2K
پرورده ی کوردم ایلام خاکمه 👌

پرورده ی کوردم ایلام خاکمه 👌

۱ هفته پیش
2K