ایستاده فاطمے

zzahravvv

مدتے هست زخم دلم خورده نمک، از کَـسُ و ناکَـس و بیگانه شنیدم مَتَلَک، رَحِمهُ الله عَـلی الحَبُ حُسَینِ بِن عَلی(ع)، سر ارباب سلامت حرف مردم به درک


۲۷ دی 1396
6K
۲۷ دی 1396
3K
#حامد زمانی

#حامد زمانی

۱۰ آذر 1396
4K
۲ آذر 1396
3K
۲ آذر 1396
3K
۱۸ آبان 1396
4K
۱۸ آبان 1396
4K
۱۳ آبان 1396
6K
۱۳ آبان 1396
6K
۲۶ مهر 1396
12K
۲۶ مهر 1396
21K
۲۵ مهر 1396
5K
😔

😔

۲۵ مهر 1396
5K
۷ مهر 1396
3K
۷ مهر 1396
3K
۷ مهر 1396
3K
۷ مهر 1396
3K
۴ مهر 1396
5K
۴ مهر 1396
3K
۳۰ شهریور 1396
5K