والاع:|:dizzy_symbol::earth_globe_europe-africa:
۵

والاع:|:dizzy_symbol::earth_globe_europe-africa:

توصیف حال من-_-:unamused_face: کیاااا اینجوری؟!!!:neutral_fa...
۱۹

توصیف حال من-_-:unamused_face: کیاااا اینجوری؟!!!:neutral_fa...

یکی جاموند یکی رفت کع رفت یکی خندید یکی گریع کرد یکی به آرزو...

یکی جاموند یکی رفت کع رفت یکی خندید یکی گریع کرد یکی به آرزو...

#تقدیر
۲

#تقدیر

عکس ینی  ثبت خاطره ها:)
۱

عکس ینی ثبت خاطره ها:)

:neutral_face::dizzy_symbol::purple_heart:

:neutral_face::dizzy_symbol::purple_heart:

:((((:crying_face::crying_face::crying_face:
۲

:((((:crying_face::crying_face::crying_face: