خداحافظی
۷

خداحافظی

طرفدار کدوم مارکی؟؟؟؟؟؟؟؟
۸

طرفدار کدوم مارکی؟؟؟؟؟؟؟؟

اوناییکه موافقند الان باید کارت زرد بگیره لایک کنند@

اوناییکه موافقند الان باید کارت زرد بگیره لایک کنند@

عکسو خودم از حرم گرفتم

عکسو خودم از حرم گرفتم

سالهاست که برچوبه تیرباران زندگی آویزانم،افسوس که ازشلیک خبر...
۲

سالهاست که برچوبه تیرباران زندگی آویزانم،افسوس که ازشلیک خبر...

حسِ خوبی نیست
در رویایِ کسی‌ گم بشی‌ که . .
فکر تو حتـــــــ...

حسِ خوبی نیست در رویایِ کسی‌ گم بشی‌ که . . فکر تو حتـــــــ...

خَستــــه ام....!

امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم...

خُــــد...

خَستــــه ام....! امــــا تَحمـُـــل مـی کُنــم... خُــــد...

کیا اصفهانیند؟؟؟
۶

کیا اصفهانیند؟؟؟

کیا اصفهانیند؟؟؟لطفا بنویسید کجای اصفهان؟
۲

کیا اصفهانیند؟؟؟لطفا بنویسید کجای اصفهان؟

هر کی پیامی،کاری،چیزی داشت اینجا بنویسه.

هر کی پیامی،کاری،چیزی داشت اینجا بنویسه.

نتیجه ی بازی پرسپولیس-سپاهان؟؟؟
۶

نتیجه ی بازی پرسپولیس-سپاهان؟؟؟

گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم که سال هاست نماز دلم را شکسته م...
۲

گفتی مسافری و من آنقدر عاشقم که سال هاست نماز دلم را شکسته م...

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم ، سالهاست دارم حساب میکنم چگونه م...
۲

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم ، سالهاست دارم حساب میکنم چگونه م...

عکس فعلی پروفایلم

عکس فعلی پروفایلم

سلام به تمام رفقای ویسگونی.من برگشتم مسافرت به مشهد رفته بود...

سلام به تمام رفقای ویسگونی.من برگشتم مسافرت به مشهد رفته بود...

I LOVE YUO@LIKE
۱

I LOVE YUO@LIKE

دوست داشتن با طعم لیمو
۴

دوست داشتن با طعم لیمو

چه غذایی را خیلی دوست دارید؟
۱۰

چه غذایی را خیلی دوست دارید؟

در اروپا طرفدار کدوم بازیکن فوتبال هستید؟
۹

در اروپا طرفدار کدوم بازیکن فوتبال هستید؟