بنظراتان زشتم

1

شهید حاج احمد کاظمی را یادکنید باذگر یک صلوات

2

لطفا خواهشن این کلیپ را حاج حسین یکتا

2

شهید چمران را یادکنید باذگر یک صلوات

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

3

رهبرم امام سید علی خامنه اي

7

شهید مدافع حرم سید مهدی موسوی

حاج حسین کاجی درگلزار شهدای گمنام

2

شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده را یاد کنید صلوات

شهید مدافع حرم بابک نوری هریس

# رهبرم امام سید علی خامنه ای لبیک

شهدای مدافعان حرم را یادکنید باذگر یک صلوات