کوله‌باریست پر از هیچ که بر شانه‌ی ماست...
۲۱

کوله‌باریست پر از هیچ که بر شانه‌ی ماست...

مارا برای در ب دری آفریده اندهی می رویم و جاده ب جایی نمیرسد...
۴

مارا برای در ب دری آفریده اندهی می رویم و جاده ب جایی نمیرسد...

خــدایـا...✘نـذاشـتـــیـــ بـــاعـــشــقـــمــونـ زنــدگــیـ...
۳۴

خــدایـا...✘نـذاشـتـــیـــ بـــاعـــشــقـــمــونـ زنــدگــیـ...

:smirking_face::smirking_face:خسته ام همچون مترسک بر مزار مز...
۴۵

:smirking_face::smirking_face:خسته ام همچون مترسک بر مزار مز...

نه پیشانی من به لبهای تو رسید__نه لیاقت تو به احساس من..چیزی...
۲۱

نه پیشانی من به لبهای تو رسید__نه لیاقت تو به احساس من..چیزی...

نصفه شب به یاد دشمنتم که بیفتی دلت براش تنگ میشه چه برسه ب ی...
۲۶

نصفه شب به یاد دشمنتم که بیفتی دلت براش تنگ میشه چه برسه ب ی...

شب بود پسری تصادف کرد...خون زیادی ازش رفته بود لحظه های آخرش...
۱۹

شب بود پسری تصادف کرد...خون زیادی ازش رفته بود لحظه های آخرش...

دادم پاش،دادم هستیمو پای چشماشاون که یه روز میگفت دوسم داشتک...
۵

دادم پاش،دادم هستیمو پای چشماشاون که یه روز میگفت دوسم داشتک...

سال تحویل خوبی و قشنگیش به اینه که همه دور هم جمع باشنولی خب...
۲۳

سال تحویل خوبی و قشنگیش به اینه که همه دور هم جمع باشنولی خب...

غم نگاه آخرت تو لحظه‌ی خدافظیگریه‌ی بی وقفه‌ی من تو اون روزا...
۱

غم نگاه آخرت تو لحظه‌ی خدافظیگریه‌ی بی وقفه‌ی من تو اون روزا...