روحانی عکاس
۳

روحانی عکاس

بی خیال!!!
۱

بی خیال!!!

بفرمایید پرتقال خونی

بفرمایید پرتقال خونی

چیه؟
۱

چیه؟

ماهان

ماهان

شکیب مرد.

شکیب مرد.

اللهم عجل فرجهم
۲

اللهم عجل فرجهم

زیادنباید بزرگشون کرد.

زیادنباید بزرگشون کرد.

خدا با ماست همیشه
۲

خدا با ماست همیشه

زندگی متعادل

زندگی متعادل

کوفته تبریزی و دلمه برگ مو

کوفته تبریزی و دلمه برگ مو

امید

امید

من حرفی برا گفتن ندارم.
۱

من حرفی برا گفتن ندارم.

تلخ است

تلخ است

بدون شرح

بدون شرح

دعای عهد

دعای عهد

روخانه قطور در شهرستان خوی جاده مرزی. عکسهایی که خودم گرفتم.
۲

روخانه قطور در شهرستان خوی جاده مرزی. عکسهایی که خودم گرفتم.

اتوبان امام رضا علیه السلام. عکسهایی که خودم گرفتم.

اتوبان امام رضا علیه السلام. عکسهایی که خودم گرفتم.

آبشار کوچکی که در مسیر جاده مرزی خوی از شدت سرما یخ بسته. عک...
۴

آبشار کوچکی که در مسیر جاده مرزی خوی از شدت سرما یخ بسته. عک...