یلدای غم

Gamal5553

م گمنام

امتیاز
133610
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

سخته بدون تو رفتن حتی در قبر

1

عشق ترا مثل ....... سوزاندم

پیاده روی تو را ه کربلا

2

بیا به عظمت خدا با هم نگاه کنیم

2

خدا کنه تو راه کربلا باشید تا ببینی عشق به اقا چه معنی داره

چه صفایی داره بین الحرمین از یک طرف اقا امام حسین از یک طرف ...

بدون شرح

عشق به اقا امام حسین

1

رفتن به پیشگاه اقا چه خجالت اوره

3

پیاده راه رفتن و رسیدن به کربلا

2

ایوان نجف عجب صفایی داره توکربلا بودم جای همه شما خالی

6

اگه گفتی قیافه چه کسی را داره ؟؟؟

4

چه صفایی داره تو حرم اقا دعا کردم همه شما را

1

ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍﻋﺸﻘﻤﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮ...

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺪﺍ...

ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪﯾﺴﺖ !!!!ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻡ،،،ﻭ ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ !!...ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻏﻤﮕﯿﻨ...

1

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟ...

ﮔﻔﺘﻲ ﻣﻴﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﻭﻟﻲ ﻣﻴﺎﻡ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﺮﮔﻔﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﺭﺗﻢ ﻏﺼﻪ ﻱ...