a_l_i_r_e_z_a

a_l_i_r_e_z_a

خیابان تابستان 💗
کوچه شهریور💗
پلاک 14💗
کد پستی 1385💗
فالو 🌸فالو
آنفالو🖕🏻آنفالو
بلاک 😏بلاکاگه میخوای آنفالو کنی اصلاً فالو نکن چون به همه میفهمونی که اصکول هستی.بلاک هم که بچه بازیه 😏😂


چرت و پرت بگی شب خواب بد میبینی 🖕🏻😎🖕🏻

وقت خداحافظیه دیگه بای 💔
۸۷

وقت خداحافظیه دیگه بای 💔

بای💔
۲۵

بای💔

👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻
۲

👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻

عشق جان
۳۹

عشق جان

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

😭🥺💔
۱

😭🥺💔

چقدر اصکول 😂😂 #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خ...
۳

چقدر اصکول 😂😂 #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خ...

باتیستا ایرانی 😂 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فا...
۷

باتیستا ایرانی 😂 #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فا...

#دلنشین #عشق #عاشقانه
۲

#دلنشین #عشق #عاشقانه

آندرتیکر  #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن
۳

آندرتیکر #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن