کامنت لطفا
۴۱

کامنت لطفا

کدومم ها؟؟؟
۷۴

کدومم ها؟؟؟

کدوم ها؟؟؟؟
۱۰۵

کدوم ها؟؟؟؟

عاشقتم عشقم تموم زندگیمی
۶۷

عاشقتم عشقم تموم زندگیمی

ی شعر قشنگ از بهزاد پکس به نام  معراجی ها ......ی شیمیایی جن...
۱۶

ی شعر قشنگ از بهزاد پکس به نام معراجی ها ......ی شیمیایی جن...

پست اخر .   بچه ها من برای ی مدت میرم سفر  ولی بعدش هستم
۴۷۶

پست اخر . بچه ها من برای ی مدت میرم سفر ولی بعدش هستم

هعیییی  دلم گرفته
۱۱۵

هعیییی دلم گرفته

عه به درک که حل نمیشه

عه به درک که حل نمیشه

وقتی یکی واقعا یکی رو دوس داشته باشه حتی فکر دوست داشتن دیگر...
۶

وقتی یکی واقعا یکی رو دوس داشته باشه حتی فکر دوست داشتن دیگر...

دلم برا عشقم تنگ شده  :'(
۲۸

دلم برا عشقم تنگ شده :'(