واقعیت
۱

واقعیت

لر ها همیشه پیروزند

لر ها همیشه پیروزند

هههه

هههه

ههههه
۲

ههههه

واسه...کردن
۳

واسه...کردن

من مرد تنها ی شبمدرد میکنه ت خ م چپمت خ مم شده یه هندونه شرت...
۱

من مرد تنها ی شبمدرد میکنه ت خ م چپمت خ مم شده یه هندونه شرت...

حرف دلم و شاید خیلی های دیگر
۲

حرف دلم و شاید خیلی های دیگر

عکس من تو آلبوم خاطرات ...
۳

عکس من تو آلبوم خاطرات ...

00 00 00
۱

00 00 00

قیافه ی بعضی از دختر های تهران

قیافه ی بعضی از دختر های تهران

هرکی خواست ادم کنه alireza000000

هرکی خواست ادم کنه alireza000000

هرکی خواست ادم کنه alireza000000

هرکی خواست ادم کنه alireza000000

من در دو سال پیش

من در دو سال پیش

هرکی دلش خواست id شو بده
۵

هرکی دلش خواست id شو بده

هرکی دوست داری id شو بده.
۲

هرکی دوست داری id شو بده.

من که واقعا اینطوری هستم. شما چه طور؟
۱

من که واقعا اینطوری هستم. شما چه طور؟

اینم من تو ایتالیا
۶

اینم من تو ایتالیا

سمت چپ خودم سمت راست داداشم
۵

سمت چپ خودم سمت راست داداشم

حکم کمربند نارنجی خودم در کاراته
۱

حکم کمربند نارنجی خودم در کاراته