زهرا

adrina15

ببخشید ولی من زیاد نمی تونم بیام ویس حلالم کنید

نوش جون
۶

نوش جون

آدم دوتا پا داره باید دو تا دیگه قرض کنه و فقط بدوه
۶

آدم دوتا پا داره باید دو تا دیگه قرض کنه و فقط بدوه

الکی الکی آدم باید این کارا رو بکنه تا دست از سرمون بر دارن
۱

الکی الکی آدم باید این کارا رو بکنه تا دست از سرمون بر دارن

واییی خخخخخ
۴

واییی خخخخخ

من از این هم بد ترم
۳

من از این هم بد ترم

خخخ واقعا راست میگه
۳

خخخ واقعا راست میگه

خخخخخ
۱

خخخخخ

خخخخ
۳

خخخخ

چه شباهتی

چه شباهتی

خب برنده پیدا شد و جایزه اش هم داده شد
۱۷

خب برنده پیدا شد و جایزه اش هم داده شد

البته دیروز بود یعنی ۲۷ بهمن
۱۸

البته دیروز بود یعنی ۲۷ بهمن

همون سالاد ولی سالمش
۱۱

همون سالاد ولی سالمش

سالاد مامانم درست کرده البته من همه رو هم زدم این طوری شد
۴

سالاد مامانم درست کرده البته من همه رو هم زدم این طوری شد

چه خوشگله
۲

چه خوشگله

خخخخخخخ
۱

خخخخخخخ

خخخخخ چه جالب
۷

خخخخخ چه جالب