نامررررد
۱

نامررررد

بدون شرح

بدون شرح

ببينم غيرت ايراني داري؟
۱

ببينم غيرت ايراني داري؟

اينم يه ماركه ديگه

اينم يه ماركه ديگه

درووووغ

درووووغ

واييي ميخوام

واييي ميخوام

اينم يه غلط املايي ديگه

اينم يه غلط املايي ديگه

جيب خالي.....و......

جيب خالي.....و......

دقت كن.  غلطوووووو

دقت كن. غلطوووووو

مرگ ........

مرگ ........

ابتكارررررر

ابتكارررررر

اين استاد جودومه داره ميره مسابقات جهاني واسه موفقيتش دعا و ...

اين استاد جودومه داره ميره مسابقات جهاني واسه موفقيتش دعا و ...

sheyse rezaii donbale farhad bodo......

sheyse rezaii donbale farhad bodo......

كريس رونالدوي ايران لايك كنيد تا عكس فيس بزارم

كريس رونالدوي ايران لايك كنيد تا عكس فيس بزارم

dogolohaye afsanei bezan zango mikham bozorg shod like haro ...

dogolohaye afsanei bezan zango mikham bozorg shod like haro ...

pesar khalam amir hosein

pesar khalam amir hosein

age khoshkele bezan zango

age khoshkele bezan zango

با اينكه استقلاليم  عاشق مهديم

با اينكه استقلاليم عاشق مهديم