کجای رفیقم کجایی
۷

کجای رفیقم کجایی

پاک نکرده برنگردید چشم ترشمیگویم
۴

پاک نکرده برنگردید چشم ترشمیگویم

بغض در سینه ترکیده از چشم ترشبزن باران تا نبینم چشم ترش

بغض در سینه ترکیده از چشم ترشبزن باران تا نبینم چشم ترش

دیشب سواحل زیبای بندر دیر
۲

دیشب سواحل زیبای بندر دیر

تقدیم به تمام هم وطنان لر

تقدیم به تمام هم وطنان لر

درسال جدید
۳

درسال جدید

دراین ساعت های پایانی سال تقدیم تو بادسبک بال و آسوده خاطر...
۲

دراین ساعت های پایانی سال تقدیم تو بادسبک بال و آسوده خاطر...

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنگیبوی تند ماهی دودیوسط سفره نو ...
۵

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنگیبوی تند ماهی دودیوسط سفره نو ...

تقدیم به تو که  که ندیدمت ولی بودی می نوشتی می گفتی ...

تقدیم به تو که که ندیدمت ولی بودی می نوشتی می گفتی ...

من که فرزند این سرزمینمدرپی توشه ای خوشه چینمشادم از پیشه خو...
۳

من که فرزند این سرزمینمدرپی توشه ای خوشه چینمشادم از پیشه خو...

زندگی هیچ وقت اندازه تنمان نشد حتئ وقتی خودمان بر یدیم و دوخ...

زندگی هیچ وقت اندازه تنمان نشد حتئ وقتی خودمان بر یدیم و دوخ...

درون توست اگر خلوتی هستورنه انجمنی ستبرون زه خویش کجا می...
۳

درون توست اگر خلوتی هستورنه انجمنی ستبرون زه خویش کجا می...

بندر دیر
۲

بندر دیر

همین حالا سواحل دیر  برای پاک کردن طبعت
۲

همین حالا سواحل دیر برای پاک کردن طبعت

تا لاب چغاخور
۲

تا لاب چغاخور

روح بزرگوار من دل گیرم از حجاب توشکل کدام حقیقته چهره ی بی ن...

روح بزرگوار من دل گیرم از حجاب توشکل کدام حقیقته چهره ی بی ن...

حدود 2ساعت پیش
۳

حدود 2ساعت پیش

یک ساعت پیش دیر

یک ساعت پیش دیر