متن نگاری

ali542

طراح و وبمستر
کانال «متن نگاری » در سروش @matnnegari

⚫ خداوند با صبرکنندگان است ⚫ #قرآن #دلتنگی #سوره_بقره #مذهبی #عکسنوشته #عاشقانه

⚫ خداوند با صبرکنندگان است ⚫ #قرآن #دلتنگی #سوره_بقره #مذهبی #عکسنوشته #عاشقانه

⚪ چشم خود بستم که دگر چشم مستش ننگرم ⚪ ⚪ ناگهان دل داد زد: دیوانه! من می بینمش⚪ #عشق #عکسنوشته #معشوقه #عاشق #دل #دلتنگی

⚪ چشم خود بستم که دگر چشم مستش ننگرم ⚪ ⚪ ناگهان دل داد زد: دیوانه! من می بینمش⚪ #عشق #عکسنوشته #معشوقه #عاشق #دل #دلتنگی

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟⚪ سوره زُمَر آیه ۳۶ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #مذهبی #قرآن #سوره #آیه #عکسنوشته ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟⚪ سوره زُمَر آیه ۳۶ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #مذهبی #قرآن #سوره #آیه #عکسنوشته #خدا #هدایت #راهنمایی #بنده #دلتنگی #دلتنگ #متن_نگاری

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ سیر نمی شود نَظَر ، بس که لطیف مَنظَری⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #سعدی #شعر #عکسنوشته #عشق #متن_نگاری #عاشقانه‌

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ سیر نمی شود نَظَر ، بس که لطیف مَنظَری⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #سعدی #شعر #عکسنوشته #عشق #متن_نگاری #عاشقانه‌

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ زندگی آدما همش یه خاطرس ⚪ ⚫ تو تموم خاطرات من تویی و بس⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #سیامک_عباسی #موسیقی ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ زندگی آدما همش یه خاطرس ⚪ ⚫ تو تموم خاطرات من تویی و بس⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #سیامک_عباسی #موسیقی #عشق #شعر #عکسنوشته #متن_نگاری

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ دردم از یار است و درمان نیز هم ، دل فدای او شد و جان نیز هم کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ دردم از یار است و درمان نیز هم ، دل فدای او شد و جان نیز هم کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #حافظ #شعر #عکسنوشته #متن_نگاری #متن #عشق #یار #درد_عشق #درمان_درد_عشق #عاشق

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ باور نکن تنهایی ات را تا یک دل و یک درد داریم...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #شعر #موسیقی #محمد_اصفهانی ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ باور نکن تنهایی ات را تا یک دل و یک درد داریم...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #شعر #موسیقی #محمد_اصفهانی #باور_نکن_تنهایی_ات_را #عشق #تنهایی #تنها

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ دور باش اما نزدیک‌ ، من از نزدیک بودن های دور میترسم⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #عشق #عاشقانه #تنهایی ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ دور باش اما نزدیک‌ ، من از نزدیک بودن های دور میترسم⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #عشق #عاشقانه #تنهایی #متن_نگاری #شعر #شاملو

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ خدایا خودت مراقب آدم های مهم زندگی ام باش ...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #خدا #خدایا #عکسنوشته #دلنوشته #مادر #پدر ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ خدایا خودت مراقب آدم های مهم زندگی ام باش ...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #خدا #خدایا #عکسنوشته #دلنوشته #مادر #پدر #خواهر #برادر #عشق #رفیق

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی⚫ ⚪ دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی⚫ ⚪ دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ #عکسنوشته #عاشقانه #متن_نگاری #شعر #حافظ #شعر_حافظ

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ گاهی موسیقی انقلاب احساس هاست...⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #موسیقی #احساس #عکسنوشته‌#عشق #عقل #عاشقی #تنهایی #غم #غمگین

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ گاهی موسیقی انقلاب احساس هاست...⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #موسیقی #احساس #عکسنوشته‌#عشق #عقل #عاشقی #تنهایی #غم #غمگین

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ روشنم گشت که آسایش نابینا چیست...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #اجتماعی #غم #غمگین #کلیم_کاشانی

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ روشنم گشت که آسایش نابینا چیست...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #اجتماعی #غم #غمگین #کلیم_کاشانی

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ ه‍میشه آنچه از دوست میرسد نیکو نیست...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #دوست

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ ه‍میشه آنچه از دوست میرسد نیکو نیست...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #دوست

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari در روابط با دیگران هر چقدر دیگران بیشعور تر شدن ما بیشعور تر نشویم!! هر فردی شخصیت خودش را دارد. کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari در روابط با دیگران هر چقدر دیگران بیشعور تر شدن ما بیشعور تر نشویم!! هر فردی شخصیت خودش را دارد. کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #فیلسوف #دکتر #الهی_قمشه_ای #ادیب #جملات_ناب #عکسنوشته #احترام #جملات_بزرگان

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ∞❤ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ∞❤ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari

⚪ ستون یک هزار و ۴۰۰ یعنی : سلام آقا... سلام ای بی کفن ای تشنه لب ای مانده در صحرا...⚪ #عاشورا #اربعین #حامد_زمانی #امام_حسین_ع #خادم_الحسین

⚪ ستون یک هزار و ۴۰۰ یعنی : سلام آقا... سلام ای بی کفن ای تشنه لب ای مانده در صحرا...⚪ #عاشورا #اربعین #حامد_زمانی #امام_حسین_ع #خادم_الحسین

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ آدم به عشقش دست نمیزنه ، چون دوستش داره...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari پ.ن: اینو برای اون جوان ها و ...

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ آدم به عشقش دست نمیزنه ، چون دوستش داره...⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari پ.ن: اینو برای اون جوان ها و نوجوان های جوگیر ساختم بلکه چندتاشون سر عقل بیان!! 😳 #عشق #حرمت #دختر‌#عشقم #عکسنوشته #عاشقانه

با یاد خدا ... #خدا #عکسنوشته‌ #الله‌#قرآنی #مذهبی #آرامش‌‌ #قلب‌

با یاد خدا ... #خدا #عکسنوشته‌ #الله‌#قرآنی #مذهبی #آرامش‌‌ #قلب‌

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن... ⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #خدا #دعا #عاشقان #عکسنوشته #عکسنوشت #حافظ

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚫ یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن... ⚫ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #خدا #دعا #عاشقان #عکسنوشته #عکسنوشت #حافظ

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ بد خط باشید ولی 7 خط نباشید ...⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #نامرد #بی_غیرت #بی_حیا #هفت_خط

کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari ⚪ بد خط باشید ولی 7 خط نباشید ...⚪ کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari کانال «متن نگاری» در سروش @matnnegari #عکسنوشته #نامرد #بی_غیرت #بی_حیا #هفت_خط