زیبا ترین اسب دنیا
۱

زیبا ترین اسب دنیا

عاشق این عکستم
۱

عاشق این عکستم

کاری لز خودم قشنگه ؟پس لایک کن
۲

کاری لز خودم قشنگه ؟پس لایک کن

آنا دوست دارم
۵

آنا دوست دارم

شما در کدام دسته میباشید.
۴

شما در کدام دسته میباشید.

لایک نداره خداییش .........بفرمایید یه سری به پروفایلم بزنید
۴

لایک نداره خداییش .........بفرمایید یه سری به پروفایلم بزنید

عاشق تیمم
۱۲

عاشق تیمم

خیلی خوشگله ......بفرمایید یه سری به پروفایلم بزنید
۶

خیلی خوشگله ......بفرمایید یه سری به پروفایلم بزنید

یادشان گرامی
۳

یادشان گرامی

دلم هوایی شده.........
۲

دلم هوایی شده.........

مدرسه نیست که تگزاس
۲۴

مدرسه نیست که تگزاس

رسم زندگی اینه ما خرابیا ما خرابیم و ما خرابیم.....
۱

رسم زندگی اینه ما خرابیا ما خرابیم و ما خرابیم.....

اگر عاشق هستی لایک کن ..........به سلامتی عاشقا
۲

اگر عاشق هستی لایک کن ..........به سلامتی عاشقا

عاشق این عکسم خیله قشنگه .......لایک کن
۱

عاشق این عکسم خیله قشنگه .......لایک کن

عاشقتم مادر ....... هرکی عاشق مادرشه لایک کنه
۴

عاشقتم مادر ....... هرکی عاشق مادرشه لایک کنه

خنده نداره گریه داره . خخخخخخخخ....برای چند لحظه فاز جدی گرف...

خنده نداره گریه داره . خخخخخخخخ....برای چند لحظه فاز جدی گرف...

مانور امام آمد .........خخخخخحخحخح
۴

مانور امام آمد .........خخخخخحخحخح

بفرمایید دنبال کنید.

بفرمایید دنبال کنید.

منخودم یکو انتخاب میکنم شما چی؟
۲۵

منخودم یکو انتخاب میکنم شما چی؟

جانم فدایت.......
۸

جانم فدایت.......