جانفدای سید خراسانی

allah313

من خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی، مهربانند...:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:
:heavy_black_heart: ممنونم از همراهیتون:heavy_black_heart:

امتیاز
705470
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
4

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: سایت پلیس...

3

:heavy_black_heart: #مجنون اگرچه چندی ست ... دست از جنون کشی...

2

:heavy_black_heart:کی گفته #ازدواج بده:exclamation_question_...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: داستان ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #هرزه شدی...

2

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: در حالی ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:وقتی ارزشه...

#فساد ...مثل وضع مملکت، هردفعه به ما تو شُک میدی...........#...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...

:heavy_black_heart: #زندگی رو سخت نگیر.اینم میگذره، رفیق.....

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #زندگی دن...

5

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: « #گل » ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #چهارشنبه...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:از ظهور #ا...

3

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

#بیشعوری کتابی‌ست به طنز دربارهٔ در مورد «تجاوز حماقت‌آمیز ا...

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...

2

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #پراید ۴...

2

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...