amin_ahwazi
amin_ahwazi۷۵amin_ahwazi@
خط زدن برمن پایان من نیست...آغاز بی لیاقتی توست...همیشه بهترینها مال من بود وهست...اگر مال من نشدی قطعا بهترین نبودی😉
26دنبال شده‌ها
80دنبال کننده گان
35مطلب
61kامتیاز