عشق های الکی
۱

عشق های الکی

بدون شرح
۱

بدون شرح

چه زیبا
۱

چه زیبا

صبح را با تو باید شروع کرد

صبح را با تو باید شروع کرد

جان لوپاشو بخورم
۳

جان لوپاشو بخورم

بدون شرح
۳

بدون شرح

دست بالای دست زیاده

دست بالای دست زیاده

نه خدای یاد بگیرین محبت رو

نه خدای یاد بگیرین محبت رو

عشق فقط مال آدما نبست
۲

عشق فقط مال آدما نبست

عاشقتونم

عاشقتونم

هیچی ندارم بگم

هیچی ندارم بگم

خوشکله
۱۴

خوشکله

بیاد تو مردن.....

بیاد تو مردن.....

آغوش تورا....
۲

آغوش تورا....

گاهی اوقات بایه شاخه گل میشه جلوی یه فاجعه رو گرفت

گاهی اوقات بایه شاخه گل میشه جلوی یه فاجعه رو گرفت

تقدیم شما
۵

تقدیم شما

عشق بازی با عزیر راوعشق هست
۳

عشق بازی با عزیر راوعشق هست

بدون شرح..

بدون شرح..