این در مواقعی که آقایون به اتفاق نمیرسن استفاده میشه

این در مواقعی که آقایون به اتفاق نمیرسن استفاده میشه

دانشگاهه دیگه ....

دانشگاهه دیگه ....

نکته رو گرفتی بکوب

نکته رو گرفتی بکوب

نکته رو گرفتی لایک کن

نکته رو گرفتی لایک کن

بچه های ما

بچه های ما

ما ایستاده ایم تا آخر

ما ایستاده ایم تا آخر

او می آید ..... اگر بخواهیم

او می آید ..... اگر بخواهیم

به این میگن ذوق ادبی 
لایک یادت نره X

به این میگن ذوق ادبی لایک یادت نره X

" رای من جلیلی "

" رای من جلیلی "

شهید ابراهیم همت

شهید ابراهیم همت

شهید عباس بابای عقاب ایران

شهید عباس بابای عقاب ایران

دوست دارم آقا

دوست دارم آقا

خباثت تو خونشونه ....

خباثت تو خونشونه ....

اگه ایران از اینا داشت حتما پلیس بزرگراه میشدم

اگه ایران از اینا داشت حتما پلیس بزرگراه میشدم

ی ایرانی فقط میتونی رو لامبورگینی اونتوره باربند نصب کنه....

ی ایرانی فقط میتونی رو لامبورگینی اونتوره باربند نصب کنه....

عمرا به پراید برسه ...

عمرا به پراید برسه ...