امیر

amirali76

17سالمه همه جوره میشه روم حصاب کرد,شوخ طب,ورزشکار,درس خون و...

شب بخیر

شب بخیر

عشق رنگین ترین حس
۱

عشق رنگین ترین حس

اینم عکس خودم وقتی بچه بودم چطوره

اینم عکس خودم وقتی بچه بودم چطوره

تقدیم به همه ی بچه ویسگون دوستون دارم

تقدیم به همه ی بچه ویسگون دوستون دارم

شما دست منو بگیرین بریم

شما دست منو بگیرین بریم

توام داری گوش میکنی وای متاسفم

توام داری گوش میکنی وای متاسفم

نخوری منو???

نخوری منو???

بامزستتتتتتت

بامزستتتتتتت

بهترین شکله

بهترین شکله

بهترین شکله

بهترین شکله

تقدیم به دخترای ویسگونی

تقدیم به دخترای ویسگونی

مگه نگفتم زشته حتی یواشکی

مگه نگفتم زشته حتی یواشکی

بخون ایندت روشنه خر خون

بخون ایندت روشنه خر خون

چزشته نگاه نکن چه زومیم کرده!!

چزشته نگاه نکن چه زومیم کرده!!

او به من عاشق شدن را یاد اما چگونه فراموش کردن رایاد نداد

او به من عاشق شدن را یاد اما چگونه فراموش کردن رایاد نداد

به نظرت چی می خواد???

به نظرت چی می خواد???