‏خداحافظ فرمونخداحافظ پاشنه طلاخداحافظ غلام ژاندارمخداحافظ ا...
۱۷

‏خداحافظ فرمونخداحافظ پاشنه طلاخداحافظ غلام ژاندارمخداحافظ ا...

خانوم‌های عزیز پیشاپیش هفته تون مبارک:face_with_tears_of_joy...
۴

خانوم‌های عزیز پیشاپیش هفته تون مبارک:face_with_tears_of_joy...

تولید مثل به این میگن
۱

تولید مثل به این میگن

:name_badge:این روزها سعی کنید با این دوستان چک‌وچونه نزنید ...
۱

:name_badge:این روزها سعی کنید با این دوستان چک‌وچونه نزنید ...

چه تلخ داره تموم میشه بهمن امسال...
۱

چه تلخ داره تموم میشه بهمن امسال...

داشتم واسه هم گروهی های عزیزم،گل میاوردم در ماشین باز شد همش...
۳

داشتم واسه هم گروهی های عزیزم،گل میاوردم در ماشین باز شد همش...

خدا رو شکر چادریم
۵

خدا رو شکر چادریم