dost daram hamishe khande ro labat bashe injori

dost daram hamishe khande ro labat bashe injori

یادش بخیر دزدیدنش CRM 250
۱

یادش بخیر دزدیدنش CRM 250

این هم خط قرمز های آقای کوچک زاده

این هم خط قرمز های آقای کوچک زاده

3-----------0
۱

3-----------0

ز نامردان عالم هرکه را دیدم غمی دارد/دلامردانگی رو کن که این...

ز نامردان عالم هرکه را دیدم غمی دارد/دلامردانگی رو کن که این...

خراب رفاقت
۱

خراب رفاقت

حال ما خوب است اما با تو بهتر می شود...
۱

حال ما خوب است اما با تو بهتر می شود...

بدون شرح...
۲

بدون شرح...

مردی برش دار
۸

مردی برش دار

حال و روزم
۳

حال و روزم

اینو میگن بچه خوردنی
۴

اینو میگن بچه خوردنی

لبخند بزن بسیجی.................................بسیجیان بهبه...
۱

لبخند بزن بسیجی.................................بسیجیان بهبه...

the lamp
۳

the lamp

the lamp
۱

the lamp

پارک تفریحی کریا(بهبهان)
۱

پارک تفریحی کریا(بهبهان)