😁😆😁

😁😆😁

کسی چه میداند٬ شاید این جهان٬ جهنم سیاره ی دیگری باشد!

کسی چه میداند٬ شاید این جهان٬ جهنم سیاره ی دیگری باشد!

‏اخلاق از خوشگلی مهمتره،ولی اگه خوشگل نباشی حتی بهت نگاهم نمیکنن که بخوان ببینن اخلاقت خوبه یا نه 🍃😄😄✔️👌🏽

‏اخلاق از خوشگلی مهمتره،ولی اگه خوشگل نباشی حتی بهت نگاهم نمیکنن که بخوان ببینن اخلاقت خوبه یا نه 🍃😄😄✔️👌🏽

خدایا،همیشه کنارم باش❤️🌹🙏

خدایا،همیشه کنارم باش❤️🌹🙏

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند...خوشا به حال شماها که شاعری بلدید!!💙😉 #boy #beautifuldestinations #goodnature #naturegood #goodnaturetea #boystyle #💙💙 #beastmode #♠️ #♣

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند...خوشا به حال شماها که شاعری بلدید!!💙😉 #boy #beautifuldestinations #goodnature #naturegood #goodnaturetea #boystyle #💙💙 #beastmode #♠️ #♣

دو رنگی زیر ظاهر ها عجب مستانه میرقصد....

دو رنگی زیر ظاهر ها عجب مستانه میرقصد....