دنــــــیا خـــوشـــکل خانم فدات بـــشــم آجـــی  تـــولدمبا...
۱۷

دنــــــیا خـــوشـــکل خانم فدات بـــشــم آجـــی تـــولدمبا...

به چشـــمانت بیـــاموزهرکــسی ارزش دیـــدن نـــدارد
۱۵

به چشـــمانت بیـــاموزهرکــسی ارزش دیـــدن نـــدارد

"در مورد گذشته هرگز زیاد فکر نکن،اشکهایت را جاری خواهد ساخت....
۵

"در مورد گذشته هرگز زیاد فکر نکن،اشکهایت را جاری خواهد ساخت....

این گلها تقدیم نازگل جونم
۹

این گلها تقدیم نازگل جونم

عزیزم ببخشیدبیشترازاین نتونستم برات هدیه ایی تدارک ببینم تول...
۹

عزیزم ببخشیدبیشترازاین نتونستم برات هدیه ایی تدارک ببینم تول...

ســــلام نازگل جونم تولدت مبارک ۱۲۰ساله بشی گلم
۵

ســــلام نازگل جونم تولدت مبارک ۱۲۰ساله بشی گلم

به دور از غم ،میان جمعی و خوشحال و خندانـیتو از یک ادم بی هـ...
۳

به دور از غم ،میان جمعی و خوشحال و خندانـیتو از یک ادم بی هـ...

پاسخ بدهازاین همه مخلوق چرا من؟تا شرح دهم،از همه ی خلق چرا ت...

پاسخ بدهازاین همه مخلوق چرا من؟تا شرح دهم،از همه ی خلق چرا ت...