مرده متحرک

army-otaku

blackpink
jenny👉@samin.b
lisa👉@army-otaku
rose👉@Army_Forever
jisoo👉@k-pop.mamamo
please follow we💞
_______________________________
من حوصله خودمم ندارم شما که بچه مردمی

بچه ها این قیافه وانیا تو فیک عشق و دردسره(بیوگرافی تو کپشن)
۸

بچه ها این قیافه وانیا تو فیک عشق و دردسره(بیوگرافی تو کپشن)

مشخصات فیک هیونجین(فیک درخواستی)
۸

مشخصات فیک هیونجین(فیک درخواستی)

عشق همراه مرگ پارت ۴
۱۴

عشق همراه مرگ پارت ۴

مغرورمو سرسنگینو دور از دسترسچون می‌دانماگر خاکی باشم آسفالت...

مغرورمو سرسنگینو دور از دسترسچون می‌دانماگر خاکی باشم آسفالت...

همیشه داشتن بهترین‌ها به آدم غرور خاصی می‌دهد و من مغرورترین...
۹۷

همیشه داشتن بهترین‌ها به آدم غرور خاصی می‌دهد و من مغرورترین...

عشق همراه مرگ پارت 3

عشق همراه مرگ پارت 3

فرشته مرگ پارت 3
۲۱

فرشته مرگ پارت 3

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن ﮐــﻪ ﻣ...

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن ﮐــﻪ ﻣ...

شیشه وقتی می‌شکندلبه‌اش تیز می‌شودمی‌خواهی آدمی که غرورش شکس...
۳

شیشه وقتی می‌شکندلبه‌اش تیز می‌شودمی‌خواهی آدمی که غرورش شکس...

عشق همراه مرگ پارت 2
۱

عشق همراه مرگ پارت 2

فرشته مرگ پارت 2
۳

فرشته مرگ پارت 2

عشق همراه مرگ پارت 1
۲

عشق همراه مرگ پارت 1

فرشته مرگ پارت 1
۴

فرشته مرگ پارت 1

فالوشه@jhope_suga_bts
عکس بلند
۲

فالوشه@jhope_suga_bts

مشخصات فیک جونگ کوک

مشخصات فیک جونگ کوک

مشخصات فیک تهیونگ
۸

مشخصات فیک تهیونگ

کپشن درباره فیک هایی که مینوشتم
۱۸

کپشن درباره فیک هایی که مینوشتم

یهو ‌وسط‍‌ قهقه هاش ‌ساکت‍ ‌شد .پرسیدم‍ : -چیشد ؟با‌ بغض ‌لب...

یهو ‌وسط‍‌ قهقه هاش ‌ساکت‍ ‌شد .پرسیدم‍ : -چیشد ؟با‌ بغض ‌لب...

ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡﺍﺻــــــــﻼ دﻭس ن...

ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡﺍﺻــــــــﻼ دﻭس ن...