آرسِل

arselhp

♡و خُدایی که به شِدَّت کافیست♡

امتیاز
11380
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
4

:smiling_face_with_sunglasses::hugging_face::hugging_face:

3

عشق جان:face_with_stuck-out_tongue_and_tightly-closed_eyes:

11

گلای توی دانشگااااااهههه:woman:‍:graduation_cap::woman:‍:sch...

14

سلام سلام سلام سلام چطووووورررررییییییین:smiling_face_with_h...

13

ایییین قرررمزه منهههه جوونه مننههه عاقا تبررررییییییکککک:smi...

59

کی میره منم ببره؟؟؟:thinking_face:منم ببرینننن:loudly_crying...

5

:heavy_black_heart::heavy_black_heart:

2

زندگی مثل نواختن پیانوستهمان چیزی را می شنوی که می نوازی…کات...

5

خب دنیا اونجوری که تصور می کردی نبود.پس باید باورهای خودت رو...

13

بفرمایین:see-no-evil_monkey:بسی خوشمزه:smiling_face_with_hea...

26

تنهایی بد دردیه:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_j...

61

حدود سه سال پیش زمانی که برای اولین بار وارد ویسگون شدم اوای...