بچه ها عکس پسر داییم یوسف خودم کشیدم.چهطوره!؟؟
۲۷

بچه ها عکس پسر داییم یوسف خودم کشیدم.چهطوره!؟؟

کـــــहृऌــــــابوس نبودی که رهــــــ
۴

کـــــहृऌــــــابوس نبودی که رهــــــ

یک اسم در ذهنم حک شدهیک عکس در چشمانم قاب گرفته شدهو هزاران ...
۱

یک اسم در ذهنم حک شدهیک عکس در چشمانم قاب گرفته شدهو هزاران ...

دنیای شلوغ را دوست ندارم !همین که " یک نفر " به طور " واقعی ...
۱

دنیای شلوغ را دوست ندارم !همین که " یک نفر " به طور " واقعی ...

عکس ارمیا خودم کشیدم چطوره دوستان ؟ ؟
۲۶

عکس ارمیا خودم کشیدم چطوره دوستان ؟ ؟

ای تو روح و روانمنامت ارام جانماز غم دوری توتا کی زنده بمااا...

ای تو روح و روانمنامت ارام جانماز غم دوری توتا کی زنده بمااا...

سلام صبح بخیر :-)))
۷

سلام صبح بخیر :-)))