HETNAN

ashkangi

خوش هالم از این که به پروفایل من سرزدین لطفا عکسایی روکه دیدین رو لایک کنید

این شمارمه هرکی پیشنهاد داشت بهم اس کنه09360447131

ورژن جدید اومد دان کنید
۲

ورژن جدید اومد دان کنید

بعله بعضی ها واقعا این جوری ان
۲

بعله بعضی ها واقعا این جوری ان

جاتون خالی اگر گفتین پیشه کی بودم؟؟؟؟؟؟؟؟

جاتون خالی اگر گفتین پیشه کی بودم؟؟؟؟؟؟؟؟

کیادیدن فیلمش رو
۲

کیادیدن فیلمش رو

خدا بیامرز به کوبیده ها پیوست

خدا بیامرز به کوبیده ها پیوست

زریح حضرت معصومه
۳

زریح حضرت معصومه

زیباس
۱

زیباس

قسمت تون بشه برین نامتون رو بندازین

قسمت تون بشه برین نامتون رو بندازین

ادم کجا بشینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ادم کجا بشینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شما دهه هفتاد به بعد بزور یادتون میاد چه به رسه به ما ها
۳

شما دهه هفتاد به بعد بزور یادتون میاد چه به رسه به ما ها

یادتون میاد
۲

یادتون میاد

قبول دارینش...

قبول دارینش...

جاتون خالی بودجمکران
۱

جاتون خالی بودجمکران

جمکران

جمکران

یکی از اولین لامبور گینی های تهران  اگه گفتین مال کیه
۶

یکی از اولین لامبور گینی های تهران اگه گفتین مال کیه

اگر گفتین یعنی چی؟؟؟؟؟؟
۶

اگر گفتین یعنی چی؟؟؟؟؟؟

پرایدوزین
۱

پرایدوزین

گروهی از شیطان پرستان

گروهی از شیطان پرستان

گروهی از شیطان پرستان

گروهی از شیطان پرستان

گروهی از شیطان پرستان

گروهی از شیطان پرستان