واقعا قشنگ است اگر با من موافقین لایک کنین!!!

واقعا قشنگ است اگر با من موافقین لایک کنین!!!

چقدر خوشگله !!!!!!!!

چقدر خوشگله !!!!!!!!

زندگی باهمه زشتیهاش هنوزم جاری است

زندگی باهمه زشتیهاش هنوزم جاری است

هر کسی که با این موافقه لایک کنه

هر کسی که با این موافقه لایک کنه

خیلی بهم میان مگه نه ؟بزن لایک قشنگوووووووووووووووووووو

خیلی بهم میان مگه نه ؟بزن لایک قشنگوووووووووووووووووووو

یعنی یکی نیست جواب این دختر بده؟

یعنی یکی نیست جواب این دختر بده؟

سفره هفت سین امسال  خودم و خواهرم درستش کردیم خوشگله؟

سفره هفت سین امسال خودم و خواهرم درستش کردیم خوشگله؟

اخرین مدل ماشین با راننده شخصی

اخرین مدل ماشین با راننده شخصی

نیاز خانم عزیزدل من بوووووووس

نیاز خانم عزیزدل من بوووووووس