یه سری حرفا هم هستن مثه قسمت خنک بالش میموننکوتاهن ولی همونق...

یه سری حرفا هم هستن مثه قسمت خنک بالش میموننکوتاهن ولی همونق...

همیشه چیزای بد با حضور یه آدم خوب قابل تحمل میشن!مثلا فرض کن...

همیشه چیزای بد با حضور یه آدم خوب قابل تحمل میشن!مثلا فرض کن...

خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی درزندگی‌ات «عوض نکن!»این را ...

خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی درزندگی‌ات «عوض نکن!»این را ...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

میدونی دیوونه بازی یعنی چی؟!یعنی وقتی کنارشی یک دفعه دماغتو ...
۲

میدونی دیوونه بازی یعنی چی؟!یعنی وقتی کنارشی یک دفعه دماغتو ...

خوشبختی از نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد.اما از نظر من ، آ...

خوشبختی از نگاهِ هرکسی، معنایی متفاوت دارد.اما از نظر من ، آ...

درون یک زن همیشه سه زن میتونی ببینی :یک نوجوان بی پروای بغلی...

درون یک زن همیشه سه زن میتونی ببینی :یک نوجوان بی پروای بغلی...

:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:
۲

:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:

وجود عشق برای آن نیست که ما را خوشحال کند؛من اعتقاد دارم عشق...
۱

وجود عشق برای آن نیست که ما را خوشحال کند؛من اعتقاد دارم عشق...

-اجازه ندهید دیگران به شما بگویند چه کسی هستید ...

-اجازه ندهید دیگران به شما بگویند چه کسی هستید ...

-زیباترین احساسات همان هایی هستند؛ که نمی دانی چطور بیانشان ...
۱

-زیباترین احساسات همان هایی هستند؛ که نمی دانی چطور بیانشان ...