AXEHSASI | عکس احساسی

axehsasi


❤ از جنس احساس❤

💟 بهترین و با کیفیت‌ترین عکسنوشته‌ها
📝 متن‌های احساسی و پرمعنا
🎬 گیف و کلیپ

📲 اینستاگرام👇
www.instagram.com/axehsasi.ir

🌐 وبلاگ👇
www.axehsasi.blogfa.com

مَنُ با حَقیقَت آزار بدهوَلی هَرگز با دروغ دلداریم نَدهHurt ...
۰

مَنُ با حَقیقَت آزار بدهوَلی هَرگز با دروغ دلداریم نَدهHurt ...

آدَم ها فَقَط مُتَوَجه تَغییرِ رَفتاری که باهاشون میشه، میشَ...
۰

آدَم ها فَقَط مُتَوَجه تَغییرِ رَفتاری که باهاشون میشه، میشَ...

بَرایِ اینکه آدَمها اَز تو خوششون بیاد تَغییر نَکُن خودت باش...
۰

بَرایِ اینکه آدَمها اَز تو خوششون بیاد تَغییر نَکُن خودت باش...

چه خوشبختموقتی گرمی زندگی را از لمس دستان تو می گیرم--------...
۱

چه خوشبختموقتی گرمی زندگی را از لمس دستان تو می گیرم--------...

دلم یه آغوشِبی دغدغه می خواد--------------------------------...
۳

دلم یه آغوشِبی دغدغه می خواد--------------------------------...

دَر تو نگاه می‌کُنَمدَر تو نَفَس می‌کشَمو زندگی مَرا تکرار م...
۰

دَر تو نگاه می‌کُنَمدَر تو نَفَس می‌کشَمو زندگی مَرا تکرار م...

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...
۰

آن که دریابد چه می گویم کجاست . . .-------------------------...

"من و تو" از همون اول حرف هم دیگه رو نمیفهمیدیم،نه دوست داشت...
۱

"من و تو" از همون اول حرف هم دیگه رو نمیفهمیدیم،نه دوست داشت...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...
۰

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

الهی . . .همنشین از همنشین رنگ می گیردخوشا آنکه با تو همنشین...
۰

الهی . . .همنشین از همنشین رنگ می گیردخوشا آنکه با تو همنشین...

دلَم دیگَر . . .با "خودَم" راه نمی‌آیدهَر روز پَرسه میزَنَد ...
۰

دلَم دیگَر . . .با "خودَم" راه نمی‌آیدهَر روز پَرسه میزَنَد ...

بیشتَر اَز هَر کَسی که دوسِت داره ، دوسِت دارم--------------...
۰

بیشتَر اَز هَر کَسی که دوسِت داره ، دوسِت دارم--------------...

آرامش میده بهم خنده‌هات-------------------------------------...
۰

آرامش میده بهم خنده‌هات-------------------------------------...

اگر عاشقم بهانه‌ام تویی-------------------------------------...
۰

اگر عاشقم بهانه‌ام تویی-------------------------------------...

لَبهایَت را با بوسه‌ای می‌بَندَمباور کُن بوسه نمی‌فَهمَد آزا...
۰

لَبهایَت را با بوسه‌ای می‌بَندَمباور کُن بوسه نمی‌فَهمَد آزا...

نَفَس‌هایِ تو را آن روزها دَر شیشه پُر کَردمهَوایِ روزهایِ ب...
۰

نَفَس‌هایِ تو را آن روزها دَر شیشه پُر کَردمهَوایِ روزهایِ ب...

و پناه می‌برم از تویی که بود و نبودم برایت مهم نیست...به خدا...
۰

و پناه می‌برم از تویی که بود و نبودم برایت مهم نیست...به خدا...

نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست...-------------...
۰

نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست...-------------...

خدایاخواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کردچه کس...
۰

خدایاخواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کردچه کس...