aydin

aydinyashar

امتیاز
510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

طرفداران تراکتور add کنند

ازتو میخواهم

بیست شما چطور

بعضی اتفاقات آن طوری که فکر میکنیم اتفاق نمی افتد مثل این قا...

شما بگویید خواب یا تو رویاست

دروغ یا.... راستتتتتتت

4

شما با این کششششششتی کجا میرفتید

2

کدام رنگ بهترین است

1

شاید روزی بیاید شما نظر تون چیه

1

نظرتان درباره عکس چیه