ارمین

ayob12

دلم از این میسوزه که دلم به حال همه میسوزه

امتیاز
820
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

من حواسم را هرکجا پرت کردم کنار تو افتاد... نمیدانم چرا..؟؟!...