:person_raising_both_hands_in_celebration::winking_face:

:person_raising_both_hands_in_celebration::winking_face:

#تهران
۱

#تهران

بنازم عشق راکه سر افرازم کرد عاشق دختری بودم که سربازم کرد
۲

بنازم عشق راکه سر افرازم کرد عاشق دختری بودم که سربازم کرد

منو دوستام
۶

منو دوستام

سیگار خوشمزه
۱

سیگار خوشمزه

همیشه در انتظار
۳

همیشه در انتظار

ای جونم روزی میرسه خدمتم تموم بشه خدددددددددااااا
۳

ای جونم روزی میرسه خدمتم تموم بشه خدددددددددااااا

هم خدمتهای عزیزم

هم خدمتهای عزیزم

بپا نزنمت

بپا نزنمت

همیشه در انتظار

همیشه در انتظار

این منو هم دورهام پل مارون بهبهان تازه شنا کردیم جاتون سبز

این منو هم دورهام پل مارون بهبهان تازه شنا کردیم جاتون سبز

این منو هم دوره عزیزم تازه گرفتم اومدیم مرخصی شهری تل مارون ...
۲

این منو هم دوره عزیزم تازه گرفتم اومدیم مرخصی شهری تل مارون ...

صبح بخیر
۵

صبح بخیر

خدا بابت همه چی ممنون با اینکه تنهام ولی بازم ممنون
۴

خدا بابت همه چی ممنون با اینکه تنهام ولی بازم ممنون

عجب چیزیه
۵

عجب چیزیه

برادر غم نخور خدمت همینه :-(
۲

برادر غم نخور خدمت همینه :-(

امروز برادرم اومد از خدمت مرخصی گرفت من پس فردا باید برم خدم...
۱۰

امروز برادرم اومد از خدمت مرخصی گرفت من پس فردا باید برم خدم...

سیگار خوشمزه
۲

سیگار خوشمزه

دختری که ماری جوانا میکشه ایرانی هم هست
۷

دختری که ماری جوانا میکشه ایرانی هم هست