واکنش کمد وقتی که یه دختر میگه لباس ندارم بپوشم.:grinning_fa...

واکنش کمد وقتی که یه دختر میگه لباس ندارم بپوشم.:grinning_fa...

دامپزشکان انگلیسی برای یک الاغ عینک تجویز کردند.یک الاغ در ا...

دامپزشکان انگلیسی برای یک الاغ عینک تجویز کردند.یک الاغ در ا...

وقتی میخوان ازت عکس بگیرن و سعی میکنی با کلاس بشینی:grinning...
۱

وقتی میخوان ازت عکس بگیرن و سعی میکنی با کلاس بشینی:grinning...

ماهیت کلاسای ترم تابستون....:grinning_face_with_smiling_eyes...
۲

ماهیت کلاسای ترم تابستون....:grinning_face_with_smiling_eyes...

بچه فامیل وقتی میفهمه تو گوشیت بازی داری...:grinning_face_wi...

بچه فامیل وقتی میفهمه تو گوشیت بازی داری...:grinning_face_wi...

:blossom::hibiscus:تولد،،تولد،تولد:blossom::hibiscus::heavy_...

:blossom::hibiscus:تولد،،تولد،تولد:blossom::hibiscus::heavy_...

:neutral_face::thinking_face:
۱

:neutral_face::thinking_face:

دخترا بعد حموم :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:
۱

دخترا بعد حموم :smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

وقتی مامانت داره کتکت میزنه و یهو مهمون میاد‏:face_with_tear...

وقتی مامانت داره کتکت میزنه و یهو مهمون میاد‏:face_with_tear...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...

:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_w...

خانومای ایرانی وقتی نزدیک عید میرن موهاشونو زرد میکنن !:face...

خانومای ایرانی وقتی نزدیک عید میرن موهاشونو زرد میکنن !:face...

اینم ست جاری کش برای عیدخانوما....:face_with_tears_of_joy::f...
۶

اینم ست جاری کش برای عیدخانوما....:face_with_tears_of_joy::f...

راه حل خانما و دخیای پلنگ تو عید  واسه جبران قد یک متریشون:s...
۵

راه حل خانما و دخیای پلنگ تو عید واسه جبران قد یک متریشون:s...

این پرونده همه چیش ناقصه وردار ببر من امضا نمیکنم:cat_face_w...
۱

این پرونده همه چیش ناقصه وردار ببر من امضا نمیکنم:cat_face_w...

‏هرروز صبح که از خواب پا میشم تا نیم ساعت این مدلیم تا رفرش...

‏هرروز صبح که از خواب پا میشم تا نیم ساعت این مدلیم تا رفرش...

سوسبسم کن راحت شم از این روزگار....:grinning_face_with_smili...

سوسبسم کن راحت شم از این روزگار....:grinning_face_with_smili...

تلخ ترین قاب بازی امروز:broken_heart:
۲

تلخ ترین قاب بازی امروز:broken_heart:

خدایا این چندر غاز حقوق رو به کدوم زخم بزنم....:thinking_fac...
۲

خدایا این چندر غاز حقوق رو به کدوم زخم بزنم....:thinking_fac...

‏من و مرحوم بروسلی خیلی با هم ایاغ بودیم.پس به حرمت پدر اژده...
۱

‏من و مرحوم بروسلی خیلی با هم ایاغ بودیم.پس به حرمت پدر اژده...