خداحافظ
۱۴۸

خداحافظ

السلام عليك يا قمر بنی هاشم
۱۱

السلام عليك يا قمر بنی هاشم

تل زینبیه..درکربلا
۱۱

تل زینبیه..درکربلا

شبیه سازی ظهر عاشورا
۳

شبیه سازی ظهر عاشورا

یاحسین.
۳

یاحسین.

لایوم کیومک یا أبا عبد الله الحسين
۶

لایوم کیومک یا أبا عبد الله الحسين

روحی فداک یااباعبدالله الحسین
۸

روحی فداک یااباعبدالله الحسین

بابی انت و امی یاسید الشهدا
۲

بابی انت و امی یاسید الشهدا

یاحسین
۵

یاحسین

السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين
۷

السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين

لوقطعو ایدینا و ارجلنا یاحسین ناتیک زحفاسیدیلبیک یا حسین....
۲

لوقطعو ایدینا و ارجلنا یاحسین ناتیک زحفاسیدیلبیک یا حسین....

كاش پرنده حرمت بودم...
۴

كاش پرنده حرمت بودم...

حسين نوراً لايطفي...
۱

حسين نوراً لايطفي...

السلام عليك يا ساقي العطاشا
۴

السلام عليك يا ساقي العطاشا