بانی بزرگه ♥♥♡

bts.fiction.love


افتادم از نفس ..........

بریدم از همه.......

این شهر بعد تو عین جهنمه.......

این شهرو بعد تو باید خراب کرد.........

خورشیدوخط کشید.............

ماه و جواب کرد..........

@BBH.H.H
عشق من خواهر کوچول

@BTS.BlackPink
ارادت داریم خدمتشون
@KOMINAYOU.K.R
کافینتم ،دیوث
@faede
دیوث ،فیوسم
@000zahra.h000
اجی بزرگم :heavy_black_heart:

امتیاز
148640
دنبال‌کنندگان
63
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
109

#پارت سی و هشتم #برایه من وتو این اخرش نیست*بکهیون،عمارت پار...

29

#پارت سی و هفتم #برایه من وتو این اخرش نیستلوهانو اروم روکان...

9

#پارت سی و ششم #برایه من وتو این اخرش نیستلوهان بادیدن چهرها...

39

پارت هفدهم °•○●قسمت اولکوکی : هی تیهونگ بیدار شدی ؟؟؟ (درحال...

14

#پارت سی و پنج #برایه من وتو این اخرش نیستبکهیون:فک...فکنم.....

4

#پارت سی و چهارم #برایه من وتو این اخرش نیستچانیول با تعجب ب...

6

#پارت سی و سوم #برایه من وتو این اخرش نیستچن-اره کریس به همو...

1

همه راه های که با دلم رفتم با عقلم برگشتم دلم شکست اما سکوت ...

3

اینکه فکر کنی هیچکس تو این دونیا برای تو نیست دردناکهو دردنا...

18

#پارت سی دوم #برایه من وتو این اخرش نیست-پس کی س*ک*س میکنین؟...

5

#پارت سی و یکم #برایه من وتو این اخرش نیست-برایه این میز مشر...

7

#پارت سی یوم #برایه من وتو این اخرش نیست-نیاز به ترحمت ندارم...

7

#پارت بیست نهم #برایه من وتو این اخرش نیستخونش نوشیده شد...ا...

6

#پارت بیست و هشتم #برایه من وتو این اخرش نیست-نه...نه...اربا...

15

#پارت بیست و هفتم #برایه من وتو این اخرش نیست(*بکهیون*عمارت ...

6

#پارت بیست شیشم #برایه من وتو این اخرش نیستسهون دست از مارک ...

11

سلام melmin@این دوستمون تازه واردن ، و فیک نویس ویکوکی لطفان...

2

بچه ها اگه میشه بخونید این فیک منه که تا قسمت ۲۱ اش رو پی دی...

27

نقاشیمهچطوره؟

5

#پارت بیست و پنجم #برایه من وتو این اخرش نیستبک بعد دوشی که ...