هر رای، یک مشت محکم بر دهانه دشمن

الهی دوری زتو گناه آورد و نزدیکی به تو نگاهت آورد پس گناه را...

الهی تمام اعمالم را الهی فرما و مورد تایید و پسند حضرتعالی گ...

2

دلتنگ کسی هستم که دیگه نیست

1

کدام جامعه صالح می‌شود (سخن سردار دلها)

پایش را جا گذاشت

ما اهل اینجا نیستیم....

شهید امیری شهدای لرستان شهرستان الشتر

1

🎥 مرزبانانی که تاکنون به کشور بازنگشتند🔹 بیست و چهارم خرداد ...

5

💢 منافقین این شهید را با آرپی جی زدند🔹منافقین مزبوحانه برای ...

1

#شهدا ما پاتون هستیم🔹 حضور حداکثری، اقتدار ملیدعوت #امام_خمی...

12

گلستان شهدا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

شدھ با عکسِ کسی حرفِ دلت را بزنی؟!و دلت را بہ همین شیوھ تسلا...

1

رمان گمشده در زمان نویسنده ملیکا ملازاده

الگوی مرد میدان