دلتنگم💔

چی قلعه میمونی که رت وم نزیکه ولی حیف که دسیام و تو بر نمیکه...

1

با تمام وجود گناه کردیمنه با ما بد شدنه نعمت هایش را گرفت نه...

"بی‌اعتنا شدن" را هیچوقت یاد نگرفتم..حتی زمانی که می‌توانستی...

3

کبوتر با کبوتر ⁦🕊️⁩⁦❤️⁩باز با باز🥴👀

1

نوشته‌بود وقتی غمگینی چطور می‌خندی؟ نوشتم به کسانی که دوستشا...

سر در گمم یکی منو از بلاتکلیفی بیرون بکشه ،

2

انشالله😍⁦✌🏻⁩