نابود شد

بمباران رسانه ای

1

ارتش دامن پوش ! این ارتش صد هزار نفری زنانِ دامن پوش متعلق ب...

1

پس‌ازهشت‌سال‌جنگ‌با‌دولت‌روحانی🤕⁦✌🏻⁩

4

مثلا میخواستم اون مامور های یاکوزا رو بکشم ابن سد

10

تا همیشه فنت میمونم نیکا جونم