دسته بندی: نوستالژی

برترین های این دسته
به هر کسی بها دادم..:|

به هر کسی بها دادم..:|

تنها اشتباه من...!

تنها اشتباه من...!

از این دسته آدم ها زیاده دورم..😐
۴

از این دسته آدم ها زیاده دورم..😐

مغرور نباشید..😂آغا حوصلم سر رفته خب یه چی بگین🤣😬
۱

مغرور نباشید..😂آغا حوصلم سر رفته خب یه چی بگین🤣😬

حوصلم سر رفته☹💔:|
۱۷

حوصلم سر رفته☹💔:|

من بر خلاف زمین دورت میگردم🙇‍♂️🌏💫(🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗)
۲

من بر خلاف زمین دورت میگردم🙇‍♂️🌏💫(🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗)

کسی بیاد سمتت👊🏻من می ریزم به هم..!🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗😝
۱

کسی بیاد سمتت👊🏻من می ریزم به هم..!🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗😝

چرا واقعا 🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗!😐

چرا واقعا 🅜🅐🅗🅐🅜🌚🔗!😐

😂😂این دقیقا خود منع لامصب
۳

😂😂این دقیقا خود منع لامصب

زندگی بدون من هرگز😂=)
۳

زندگی بدون من هرگز😂=)

زندگی ات را با دیگران مقایسه نکن. هیچ شباهتی بین ماه و خورشی...

زندگی ات را با دیگران مقایسه نکن. هیچ شباهتی بین ماه و خورشی...

اینم از جوابا^o^ خب خب...  اگ راجب کیمیا کنجکاو شدین باس بگم...
۴۲

اینم از جوابا^o^ خب خب... اگ راجب کیمیا کنجکاو شدین باس بگم...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

#مدل #مد #ایده #مانتو #اسپرت #مجلسی #خاص #جذاب #ست #لباس #فا...

تو مثل حاصل کارِ کمال الملکِ نقّاشی
۵

تو مثل حاصل کارِ کمال الملکِ نقّاشی