دسته بندی: تاریخ و اقوام

برترین های این دسته
تاریخ کوتاه ایران و جهان-955

تاریخ کوتاه ایران و جهان-955

تاریخ کوتاه ایران و جهان-954
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-954

ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن
۱

ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن

کوروش انکار شدنی نیست چون کوروش رو انکار کنی یعنی تاریخ رو ا...

کوروش انکار شدنی نیست چون کوروش رو انکار کنی یعنی تاریخ رو ا...

روز ملی بزرگداشت کوروش بزرگ
۲

روز ملی بزرگداشت کوروش بزرگ

من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرم...

من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرم...

7آبان بزرگداشت کوروش کبیر💫❤

7آبان بزرگداشت کوروش کبیر💫❤

تاریخ کوتاه ایران و جهان-953 (ویرایش 3)
عکس بلند

تاریخ کوتاه ایران و جهان-953 (ویرایش 3)

ﺍﺯ کورش بزرگ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ حکومتت ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯽ؟...
۶

ﺍﺯ کورش بزرگ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ حکومتت ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯽ؟...

مراسم تدفین در ایران باستان
۱

مراسم تدفین در ایران باستان

پوراندخت یا بوراندخت یا بوران ملکهٔ ایران و دختر خسرو پرویز ...

پوراندخت یا بوراندخت یا بوران ملکهٔ ایران و دختر خسرو پرویز ...

کمبوجیه از تاکتیکی هوشمندانه استفاده کرد که باعث پیروزی قاطع...

کمبوجیه از تاکتیکی هوشمندانه استفاده کرد که باعث پیروزی قاطع...

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در ا...
۵

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در ا...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-952
۱

تاریخ کوتاه ایران و جهان-952

تاریخ کوتاه ایران و جهان-951

تاریخ کوتاه ایران و جهان-951

تاریخ کوتاه ایران و جهان-950

تاریخ کوتاه ایران و جهان-950

بهترین لحظات

بهترین لحظات