میلاد

ch4oh

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
فعال بازار سرمایه
طرحواره درمانگر
مشاور تحصیلی و ازدواج
اندیشکده التیام

مدیریت مقتدر ویسگون در آینده ای نزدیک
۳۴

مدیریت مقتدر ویسگون در آینده ای نزدیک

سال های دور
۳۶

سال های دور

خوشبختی

آدمﻫﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوتی از ﺧﻮﺷﺒﺨتی دارﻧﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣ...
۱۹

خوشبختی آدمﻫﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوتی از ﺧﻮﺷﺒﺨتی دارﻧﺪ. ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣ...

"احساس تنهایی" ناشی از این نیست که کسی در اطراف ما نیست که م...
۱۹

"احساس تنهایی" ناشی از این نیست که کسی در اطراف ما نیست که م...

پذیرش تبدیل یک رابطه که با تعهد آغاز شده به رابطه ای ناکارآم...
۳۵

پذیرش تبدیل یک رابطه که با تعهد آغاز شده به رابطه ای ناکارآم...

:white_heavy_check_mark: تکالیف زندگی:japanese_symbol_for_be...
۳۲

:white_heavy_check_mark: تکالیف زندگی:japanese_symbol_for_be...

‍ وقتی که احساس تنهایی می‌کنید و به تنگ آمده‌اید، احتمال آن ...
۶

‍ وقتی که احساس تنهایی می‌کنید و به تنگ آمده‌اید، احتمال آن ...

آیا شما یک "منتظر" همیشگی هستید؟ چه مدت از زندگی خود را به ا...
۳

آیا شما یک "منتظر" همیشگی هستید؟ چه مدت از زندگی خود را به ا...

در افسردگی شما احساس نمی کنید که یک پارچه سیاه رویتان افتاده...
۶

در افسردگی شما احساس نمی کنید که یک پارچه سیاه رویتان افتاده...

‍‍* فراز و نشیب های نیازهای کودک *
هر کودکی دارای نیازهای مش...
۳

‍‍* فراز و نشیب های نیازهای کودک * هر کودکی دارای نیازهای مش...

زنان امروزی مابین نیاز به جلب توجه مردان و دنبال کردن اهداف ...
۱۲

زنان امروزی مابین نیاز به جلب توجه مردان و دنبال کردن اهداف ...

دردمان این است که میبینیم معشوق جلوی چشممان در تصویری که از ...
۶

دردمان این است که میبینیم معشوق جلوی چشممان در تصویری که از ...

اولین مردی که دختر به او ابراز علاقه می‌کند پدر اوست ؛ پاسخی...
۱۲

اولین مردی که دختر به او ابراز علاقه می‌کند پدر اوست ؛ پاسخی...

محبت بالغانه از غنای فرد ناشی می شود، 
نه از تهی دستی اش ،
ا...
۲۵

محبت بالغانه از غنای فرد ناشی می شود، نه از تهی دستی اش ، ا...

‍جرات به خرج دهید؛ 
لاس نزنید...!!!
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
 #ل...
۱۶

‍جرات به خرج دهید؛ لاس نزنید...!!! . . . . . . . . . . #ل...

آدم ها درست از وقتی که شروع می کنند به تعریف کردن از خودشان ...
۱۸

آدم ها درست از وقتی که شروع می کنند به تعریف کردن از خودشان ...

کسانی که احساس خالی بودن می‌کنند هرگز با یکی شدن با فرد ناکا...
۶

کسانی که احساس خالی بودن می‌کنند هرگز با یکی شدن با فرد ناکا...

سلام به همه ویسگونیان گرامی ؛دوستان قدیمی که ۹۸ درصدشون منقر...
۲۳

سلام به همه ویسگونیان گرامی ؛دوستان قدیمی که ۹۸ درصدشون منقر...

تازگیا کفترا هم بی ادب شدنا :expressionless_face::expression...
۲۹

تازگیا کفترا هم بی ادب شدنا :expressionless_face::expression...