farnoosh

city

امتیاز
1250
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

فروهر

قشنگ!!!

.......... ...

جنیفر لوپز

چه زیبا

فروتنی

باب افسنجی

در زندگیت به کسی اعتماد کن که به او ایمان داری نه احساس !

صدبار گفتم جلوی جمع این کارو نکن

2

نی نی پیچ